Vårt företag grundades 1999 som familjbolag. Vi ägnar oss åt att reparera kylskåp, tvättmaskiner, härdar, ångpannor och diskmaskiner i Pécs och dess område.

Reparationen sker hos kunden, vi transporterar apparaterna bara om det behövs på grund av speciella omständigheter, t. ex. om det handlar om miljöskydd eller fysiska svårigheter under reparaturens lopp.

Vår verkstad förfogar över flera servicebilar som är välförsedda med detaljer och redskap, därför behöver våra kunder inte göra sig besvär med leveransen av deras tvätt- och diskmaskin eller kylskåp som har gått sönder. Dessutom hinner fram våra mekaniker också snabbt till det angivna stället.

Vi lagar nästan alla maskintyper som blir distributerade i Ungern och vi försöker alltid anpassa oss till våra kunders tidtabell och fritid.

Vår lagerbehållning är ganska stor, tack vare detta kan vi laga 90% av maskinerna vid första tillfällen. Om vi inte har den passande detaljen, beställer vi den genast av våra partnerer – naturligtvis utan ytterligare kostnader.

Alla våra mekaniker är kvalificerad fackman med mycket erfarenhet, de deltar i fortbildningar för att kunna använda de nyaste tekniska lösningar också. Vår verkstadsledare har mer än 40 års erfarenhet.

Vi erbjuder en garanti för 1-3 år för vårt arbete – garantitiden beror på jobbets storlek och kaliber. Vi insamlar avfallet och de farliga substanser som har tillkommit under arbetets lopp.

Vi befattar oss också med de nya maskinernas installation, uppskattning av gamla maskiners värd och tillstånd, uppmätning av deras elförbrukning och vi ger gärna fackråd också.