Våra tjänster


Vi ägnar oss åt att reparera kylskåp, tvättmaskiner, härdar, ångpannor och diskmaskiner i Pécs och dess område. Vi lagar nästan alla maskintyper som blir distributerade i Ungern.

Vi befattar oss också med de nya maskinernas installation, uppskattning av gamla maskiners värd och tillstånd, uppmätning av deras elförbrukning och vi ger gärna fackråd också.